Diensten

Arbeid mediation

Logo Mediation– en Scheidingspraktijk Talking Is Solving - Diensten

Een arbeidsconflict heeft grote impact. Wanneer mensen niet meer met elkaar praten ontstaat er wrijving en een vervelende sfeer. Of een geschil zich nu strikt genomen tussen twee collega’s, een werkgever en een werknemer, tussen afdelingen of tussen leidinggevenden afspeelt, de effecten zijn vaak op de werkvloer als ook in het privé leven van betrokkenen merkbaar. Daarom is het voor alle partijen van belang dat een geschil voortvarend, zakelijk en in vertrouwen gezamenlijk wordt opgelost.

Scheidingsspecialist

Het besluit te gaan scheiden gaat vaak gepaard met veel emoties, verdriet en teleurstelling. Soms is er ook sprake van opluchting. Daarnaast spelen complexe financiële en juridische zaken een rol. Er komt heel veel op u af wanneer er wordt nagedacht over scheiden en de gevolgen. Wat gebeurt er met de gezamenlijke woning? Kan één van beiden de woning overnemen? Hoe werkt co-ouderschap? Hoe wordt alimentatie berekend?

Het is mogelijk om het hele scheidingstraject te doorlopen waarbij ieder een eigen advocaat heeft die door een ieder zelf dient te worden betaald. Een andere mogelijkheid is om het hele scheidingstraject te laten begeleiden door een scheidingsspecialist van TIS. Hierdoor bespaart u onder andere kosten en tijd. Een ander voordeel is dat u samen meer grip hebt voor de uitkomst en grote winst is dat u op een goede manier uit elkaar gaat. Het aantal gesprekken en de doorlooptijd van een scheidingsbegeleiding variëren met de complexiteit van de situatie.

De scheidingsspecialist van TIS staat klaar om u beiden van A tot Z te begeleiden gedurende de scheiding, het opstellen van een ouderschapsregeling en het bemiddelen in alle overige zaken die met een scheiding gepaard gaan.

De begeleiding start met een informatie gesprek gevolgd door een inventarisatie gesprek. Op financieel vlak wordt ondersteuning verleend zodat u beiden na de scheiding zelfstandig verder kunt gaan. Alle afspraken worden door de scheidingsspecialist vastgelegd in een overeenkomst. Deze vaststellingsovereenkomst wordt samen met het verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank ingediend.

Heeft u een geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst gesloten en wilt u beiden scheiden? Ook dan kunt u bij ons terecht.

Ouderschapsregeling

Alle ouders van minderjarige kinderen die besluiten om uit elkaar te gaan zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsregeling op te stellen. In de ouderschapsregeling staan de onderlinge afspraken over o.a. de informatie verstrekking, omgang, zorg en alimentatie.

Bent u al een hele tijd uit elkaar, maar heeft u samen nooit iets op papier gezet over de informatie verstrekking, omgang, zorg en alimentatie van de kinderen, dan kan de scheidingsspecialist alsnog met beide ouders een ouderschapsregeling opstellen.

Alleen ouders die geen gezamenlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

U kunt van de scheidingsspecialist van TIS een multidisciplinaire aanpak verwachten waar er naast financiële en juridische ondersteuning ook aandacht is voor de persoonlijke beleving van de scheiding.

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een document waarin de scheidingsspecialist uw gezamenlijke afspraken rondom de scheiding vastlegt. De afspraken hebben betrekking op de verdeling van de gemeenschap, omgang met de kinderen en alimentatie, de woning, pensioen en andere vermogensbestanddelen. Door een vaststellingsovereenkomst op te stellen wordt voorkomen dat er later problemen ontstaan. Een duidelijke en eenduidige verwoording van de gemaakte afspraken is daarom heel belangrijk.

Juridische afwikkeling van de scheiding

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap is een wettelijke overeenkomst die alleen ontbonden kan worden door een rechter. De tussenkomst van een advocaat is noodzakelijk voor de juridische afwikkeling bij de Rechtbank.
Wanneer er wordt gekozen voor een scheidingsspecialist van TIS neemt deze de communicatie met de advocaat uit handen. Advocaat en scheidingsspecialist zorgen ervoor dat het vaststellingsovereenkomst en de ouderschapsregeling rechtsgeldig zijn en dat de scheiding geregistreerd wordt. De kosten van de advocaat en de Rechtbank worden apart van de scheidingsbegeleiding gefactureerd.