Mediationbureau Talking Is Solving

Waar mensen werken en wonen kunnen conflicten ontstaan. Een conflict zorgt voor spanningen en leidt tot een verstoorde communicatie. Mediation is samen op zoek gaan naar een effectieve oplossing voor jullie conflict. Als u er samen niet meer uit kunt komen, wat is dan de volgende stap? Mediationbureau TIS kan u daarbij helpen

Mediation training Aruba

Bekijk hier de flyer over de (basis) mediation training die u kunt volgen op Aruba. Tevens zal voor rechters en griffiers op Aruba een tweedaagse training (flyer) gegeven worden.

Mediationbureau TIS samenwerken Mediationbureau TIS maybe we should talk
Mediationbureau TIS Barbara Abdoelkariem Mediationbureau TIS puzzle stukjes
Mediationbureau TIS - mediation

Mediation

Met mediation lost u zélf het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict hebt. De TIS mediator is daarbij een onafhankelijke bemiddelaar. Zij helpt de communicatie weer op gang te brengen door de gesprekken te begeleiden en het proces te bewaken. Een ieders belangen wordt op tafel gelegd waardoor men oog krijgt voor elkaar. Onder begeleiding van de mediator wordt u geholpen bij het vinden van een passende oplossing. Omdat u samen zelf een oplossing vindt voor het conflict zal deze beter bij uw situatie passen.
In het mediation traject, dat veel minder belastend is dan een juridisch proces, is er ruimte voor de persoon, ruimte voor het hier en nu en ruimte voor een samenwerkingsrelatie gericht op de toekomst.

Mediation heeft een informeel karakter. De mediator is een deskundige begeleider waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; u heeft beiden inspraak. Mediation is een constructief proces waar de visie op de toekomst is gericht. Van belang is duidelijk te krijgen wat een ieder echt wil bereiken. Anders dan in een juridische procedure, waarin de strijd verhardt, standpunten verstarren en het uiteindelijk uitdraait op winnen of verliezen.
Het mediationproces verloopt sneller dan een juridische procedure bij de rechter. Het is vaak goedkoper dan een juridische procedure. Er wordt één mediator ingeschakeld en de kosten kunnen worden gedeeld.

Mediationbureau TIS - Preventieve mediation

Preventieve mediation

Een nederlands spreekwoord zegt: "Voorkomen is beter dan genezen'.
Door in een vroeg stadium van de samenwerking mediationvaardigheden in te zetten grijpt u in voordat de spanningen uitmonden in een conflict. Dit wordt preventieve mediation genoemd. Het tijdig signaleren van een mogelijk conflict is in het geval van het inzetten van preventieve mediation belangrijk.

Preventieve mediation kan goed werken wanneer er ingewikkelde contracten moeten worden gesloten. Door in een vroeg stadium een mediator erbij te halen is de kans op een conflict later aanzienlijk minder. Dit doordat al structureel oplossingen of een bepaalde werkwijze is toegepast zodat eventuele toekomstige problemen worden voorkomen. Ook bij familiebedrijven, huwelijken en andere samenlevingsvormen kan preventieve mediation hoge financiële en emotionele kosten, verstoorde verhoudingen en ingewikkelde procedures voorkomen.
Het grote voordeel van preventieve mediation is dat u in een vroeg stadium eventuele spanning en verstoring van communicatie kunnen worden voorkomen.